ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (076) 44467182_4 تماس حاصل نموده یا به آدرس جزيره کيش - ميدان امير کبير-جنب هتل مريم-ساختمان فرهاد مراجعه نمایید.